Implementatie van verandering

  • Proces van verandering

Inzicht verwerven in het veranderingsproces en de impact hiervan op jou en de anderen. Hierdoor kan je bewuster met de verschillende fases van het proces van verandering omgaan. Je kan hierdoor de effecten, die deze verandering bij jou en de anderen hebben, beter begrijpen. Door dit inzicht ga je anders om met veranderingen. Dit heeft een positieve impact op jouw “goed-voelen” en jouw omgeving.

  • Coaching van stressbestendigheid

Samen zoeken we uit wat jouw rustgevers (= energiegevers) zijn en welke valkuilen (energievreters) je tegenkomt. We stellen samen een concreet actieplan op waarin de verschillende accenten rond welzijn (conditie, voeding, sociale vaardigheden,…)  opgenomen staan