Implementatie van verandering

  • Proces van verandering

Inzicht verwerven in het veranderingsproces en de impact hiervan op jou en de anderen. Hierdoor kan de leidinggevende én zijn team bewuster met de verschillende fases van het proces van verandering omgaan. De  verandering wordt hierdoor meer gedragen binnen de organisatie met een positieve impact op de verwachte resultaten.

  • Ontwikkeling van stressbestendigheid

Workshops om de veerkracht van elke medewerker en het hele team te vergroten. Technieken om de flexibiliteit in transformerende organisaties te vergroten.

  • Coaching van managers die verantwoordelijk zijn voor het transitieproces tijdens een reorganisatie

Coaching van managers die verantwoordelijk zijn voor implementatie van verandering (succesfactoren, valkuilen, belang van communicatie en communicatiekanalen...). Transitietijd wordt verkort en werknemers kunnen hierdoor mee de verandering uitdragen en implementeren.