foto 187.JPG

De lessen van het leven, hebben mij veel levenswijsheid gegeven: gelukkig zijn met kleine successen, leven in het nu, het belang van contacten, de kracht van positieve stress maar ook burn-out, ontslag, ernstige ziekte,  levenseinde, …

Ik wil deze ervaring graag delen met klanten die, op een bepaald moment in hun leven, op zoek zijn naar een coach om even mee te lopen.

Daarom heb ik beslist om een deeltijdse functie in de zorgsector te combineren met het oprichten van een eigen praktijk. In mijn praktijk coach ik klanten in het (terug) vinden van hun waarden, talenten en sterktes. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er in iedere mens een parel schuilt. Tijdens de sessies coach ik klanten om deze parel terug te vinden en te laten schitteren.

Ik ben sinds 1996 erkend psycholoog, heb het certificaat van Ilfarno voor oplossingsgericht coachen. Daarnaast heb ik ook het certificaat van erkend stress-en burn-out coach met aansluiting bij VSEB.

Na mijn studies als bachelor in de toegepaste psychologie startte ik als  rekruteringsverantwoordelijke binnen de banksector. Ondertussen voltooide ik via avondonderwijs de studies van bedrijfspsycholoog en stapte ik over naar de functie van HR-adviseur. Hier legde ik vooral het accent op (einde) loopbaanbegeleiding en stress coaching van medewerkers, ondersteuning van leidinggevende in het implementeren van veranderingen, coachen van teams tijdens en na 360°-feedback oefeningen, slachtofferbegeleiding na bankovervallen, …. Ik werkte ook enkele jaren als projectmedewerker aan zowel commerciële projecten als HR-gerelateerde pilootopdrachten.

Na 32 jaar banksector maakte ik een carrièreswitch naar de zorgsector. Ik zocht terug meer dagelijks contact met klanten en medewerkers in de praktijk. Dit heb ik zeker gevonden; zowel als leidinggevende van een afdeling binnen een woonzorgcentrum als in de combifunctie HR-partner/stagecoördinator naar studenten toe.

Ik heb ook ervaring met het geven van ontspanningsoefeningen volgens Jacobson, 10 jaar blindenbegeleiding, leesbegeleiding van anderstalige jonge kinderen, de kracht van het positieve denken, omgaan met mensen met kanker en dementie.

Tussen het onderwijs, de bank- en de zorgsector stel ik veel overeenkomsten vast. Leerkrachten, medewerkers en leidinggevenden krijgen met hetzelfde type van problemen te kampen: veranderingen, werkdruk en digitalisering.

Voor mij is er één rode draad.

Eens je terug impact krijgt op situaties op het werk, privé en jezelf, maakt dit een wereld van verschil in de daadkrachtige én positieve aanpak van jouw “levensloopbaan”.

Graag wil ik hierin jouw coach zijn.