Re-integratieplan na langdurige afwezigheid

Re-integratie na langdurige ziekte

  • We gaan samen op zoek naar wat jij nodig hebt om terug aan de slag te gaan. We verliezen hierbij zeker niet uit het oog hoe we hervallen kunnen voorkomen.

  • We stellen samen een voorstel van een re-integratie plan op. Jij bespreekt dit plan alleen, of indien je dit wenst samen met mij, met jouw leidinggevende.

  • In dit re-integratieplan hebben we ook aandacht om stressfactoren op het werk op een andere én structurele manier aan te pakken :  functie / afdeling aanpassen, conflicten oplossen, …

  • We tekenen een communicatieplan uit hoe je jouw team, waar je zal (her)starten,  zal informeren over jouw re-integratieplan. Dit re-integratie- en communicatieplan bespreek je uiteraard vooraf met je leidinggevende.

  • Ik hecht veel belang aan de opvolging tijdens de realisatie van dit actieplan. We spreken samen af hoe ik contact met jou hou en hoe ik je, o.a. via een wekelijkse/14 daagse mail,  kan helpen om je stress copingstechnieken toe te passen en je actieplan stap voor stap te realiseren.