Re-integratieplan na langdurige afwezigheid

Re-integratie van werknemers na langdurige ziekte

  • Coachen van de betrokken medewerker via een stappenplan naar re-activering inclusief aandacht voor het voorkomen van hervallen.

  • Opstellen van een re-integratieplan samen met de werknemer en zijn leidinggevende.

  • Stress op het werk bespreken en structurele maatregelen uitwerken : functie / afdeling aanpassen, conflicten oplossen, …

  • Uitwerken van een communicatieplan naar het team waar de medewerker zal (her)starten (al dan niet in eigen team).

  • Opvolging : medewerker, leidinggevende, team.