Time management

Het nut van time management

  • Inzicht verwerven in de methoden om je gedrag en energie, binnen de beschikbare hoeveelheid tijd, optimaal aan te wenden om je doelen te bereiken.

  • Leren welke voordelen time management kan bieden : onderscheid maken tussen dingen die werkelijk belangrijk zijn, je tijd zo efficiënt mogelijk gebruiken, vergroten van je eigen invloedssfeer via zelfmanagement.

Inzicht verwerven in de basisprincipes rond time management

  • Focus op resultaten

  • Effectiviteit en efficiëntie

  • 80-20 regel.

  • Prioriteiten stellen

  • Opstellen van een planning via het bepalen van de energiecyclus, verschillende planningsystemen, evalueren van je planning als kritische succesfactor.

Inoefenen diverse methodes

  • Bespreken van de diverse methoden zoals de kaasschaafmethode, deadline-principe, doe-het-nu-principe, externe en interne tijdrovers

  • Tips over het omgaan met storingen van buitenaf zoals telefoon, mail, collega's rondom jou, radio, geluiden, objecten,…

  • Aanpakken van uitstelgedrag, faalangst, perfectionisme, ….