Versterken van groepsdynamiek

  • Vertrekken van huidige situatie

Samen met de leidinggevende in kaart brengen welke impact de huidige omgevings-, persoonlijke- en leiderschapsfactoren hebben op de bestaande groepsdynamiek.

  •  Beschrijven van gewenste situatie

Gewenste situatie duidelijk in kaart brengen en stappenplan uittekenen, rekening houdend met hefbomen/valkuilen


  • Coachen van leidinggevende en team in dit veranderingsproces